Chiến tranh thương mại: Thỏa thuận giai đoạn một mang lại lợi ích cho cả hai bên

Thỏa thuận lớn đầu tiên đối với Mỹ và Trung Quốc không phải là thương mại, mà là chiến tranh. Tổng thống Obama nghĩ rằng ông phải tăng cường các nỗ lực quân sự của mình để bảo vệ lợi ích của Mỹ và bảo vệ lợi ích của Mỹ trên thế giới. Đó là lý do của ông khi tuyên chiến với Syria. Nếu người Trung Quốc sẵn sàng tham gia cuộc chiến thương mại hai chiều với Mỹ, cách duy nhất mà Mỹ có thể ở lại thế giới sẽ là không cho phép Trung Quốc tham gia cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Nó không phải là một điều tốt cho Hoa Kỳ và nó sẽ dẫn đến đồng đô la Mỹ suy yếu và đồng tiền Trung Quốc mạnh hơn. Nó cũng sẽ đưa Mỹ vào con đường suy thoái. Điều đó sẽ gửi sóng xung kích trong toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.

Chúng ta hãy xem xét một số thiệt hại rõ ràng sẽ được thực hiện trong cuộc chiến này. Chúng ta hãy xem chiến tranh sẽ ảnh hưởng đến một quốc gia nào đó sẽ trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công của Trung Quốc, Mỹ. Vấn đề đầu tiên là nó sẽ gây ra thiệt hại kinh tế to lớn.

Sau thời gian ngắn của chiến tranh, chúng ta có thể thấy sự suy giảm nghiêm trọng trong nền kinh tế, cùng với sự sụp đổ trong xếp hạng tín dụng của Mỹ. Chúng ta cũng có thể thấy sự sụp đổ trong thị trường chứng khoán, vì không có tiền thật để giao dịch.

Trong một cuộc chiến tranh, điều cuối cùng mà một quốc gia muốn là suy thoái kinh tế vì họ không có tiền, vì vậy họ tiếp tục hỗ trợ quân đội của mình, điều đó có nghĩa là nguồn cung cấp hàng hóa khổng lồ mà thế giới khó có thể vận chuyển. Điều này sẽ khiến tất cả hàng hóa trên thế giới xuống cấp về chất lượng, vì chuỗi cung ứng của họ đang bị phá hủy và sẽ không thể sản xuất hàng hóa cần thiết cho thế giới.

Thực tế là Mỹ đã phải chịu đựng yếu tố này, vì họ đang mất tất cả các công việc sản xuất của mình cho Mexico và Trung Quốc. Nó sẽ giống như cố gắng để bị cảm lạnh, nhưng nó sẽ không làm bất cứ điều gì về sức khỏe của một người.

Cuộc chiến này không chỉ tạo ra các vấn đề kinh tế cho Mỹ, mà còn hơn thế nữa. Chúng ta hãy hy vọng rằng cuộc chiến không biến thành cuộc chiến và giết chết hàng trăm ngàn người. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, Mỹ sẽ bị ảnh hưởng xấu và nhiều khả năng Hoa Kỳ sẽ phá sản trước đó rất lâu.